Wie is het bestuur?

Voorzitter:
Jonneke Grommers
marneruiters@hotmail.com (algemene info)

Secretaris:
Yvonne van Ostaijen

marneruiters@hotmail.com (algemene info)

Penningmeester 
Johan Pauzenga (in samenwerking met Nynke Pauzenga)
financieelmarneruiters@hotmail.com (administratie)

Algemeen lid / lesindelingen / activiteiten / lease / website&Facebookbeheer / pension:
Jonneke Grommers
0655720414
activiteitenmarneruiters@hotmail.com (alle activiteiten)
marneruiters@hotmail.com (betreft lessen/ lease/ alle overige zaken)

Algemeen lid:
Mieke van Tilburg (concoursen)

Saskia Bree (pension)

Algemeen lid / onderhoud:
Geert de Vries
0649840240

Johan Pauzenga
0622013172