Wie is het bestuur?

Voorzitter / concoursen:
Agnes de Boer 
0621937097
marneruiters@hotmail.com (algemene info)

Interim- secretaris:
Vivian Huizenga
0624878585
marneruiters@hotmail.com (algemene info)

Interim Penningmeester / pension
Saskia Bree-Zwerver
financieelmarneruiters@hotmail.com (administratie)

Algemeen lid / lesindelingen / activiteiten / lease / website&Facebookbeheer:
Jonneke Grommers
0655720414
activiteitenmarneruiters@hotmail.com (alle activiteiten)
marneruiters@hotmail.com (betreft lessen/lease)


Algemeen lid / onderhoud:
Geert de Vries
0649840240